| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/261/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 19 pkt l lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 95 póz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Czeladź

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Czeladź w wysokości 17,00 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od działkowiczów dokonujących sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, skrzynki, wiadra i kosza wynosi 3,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Poboru opłaty targowej powierza się Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. l, za pobór opłaty targowej w wysokości 15% zebranych opłat.

§ 6. Pobrane opłaty winny być przekazywane, następnego dnia po terminie płatności opłaty targowej, na rachunek bankowy Gminy Czeladź nr 55 1050 1269 1000 0008 0214 7587.

§ 7. Wpływy z opłaty targowej stanowią dochody budżetu miasta.

§ 8. Z dniem 31.12.2011 r. traci moc Uchwała Nr LXXIII/1283/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2012 roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »