| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r.( M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95 poz. 961 ).

Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych ,w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni - 0,72 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,85 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni- 0,21 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,57 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m ² powierzchni użytkowej - 18,89 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 8,90 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej- 3,94 zł

e) pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej

- garaży - 6,56 zł

- gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych - 3,41 zł

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,56 zł

- letniskowych - 6,56 zł

- pozostałych - 6,56 zł

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do działalności statutowej, polegającej na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. W ykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Tracą moc Uchwały Nr XLV/414/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. oraz Nr III/11/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XLV/414/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »