| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/134/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.15, art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz.961 ) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych


Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Ustalić następujące stawki dzienne opłaty targowej na terenie miasta Orzesze od każdego stanowiska:

a) sprzedaż ze straganu, łóżka polowego, ze stolika za 1m2 - 8,00 zł

b) sprzedaż z wozu konnego, traktora z przyczepą oraz samochodu o ładowności do 3,5t włącznie - 20,00 zł

c) sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 3,5t, przyczepy, platformy - 37,00 zł

d) za dokonywanie sprzedaży w pozostałych formach (np. z wózka ręcznego, kosza, skrzynki, z ręki itp.) - 8,00 zł

§ 2. 1. Inkasentem opłaty targowej w imieniu Gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4.

2. Wynagrodzenie za inkaso na pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 850,00zł miesięcznie (brutto).

3. Inkasent pobiera przez cały tydzień opłatę targową od dokonujących sprzedaży.

4. Ustala się termin wpłaty opłaty targowej przez inkasenta do kasy Urzędu Miejskiego w Orzeszu na czwartek każdego tygodnia do godziny 16,00. Jeżeli w czwartek wypadnie święto to w/w wpłaty dokonuje się w środę.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2009r. Nr 217, poz.4141).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »