| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/134/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.15, art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz.961 ) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych


Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Ustalić następujące stawki dzienne opłaty targowej na terenie miasta Orzesze od każdego stanowiska:

a) sprzedaż ze straganu, łóżka polowego, ze stolika za 1m2 - 8,00 zł

b) sprzedaż z wozu konnego, traktora z przyczepą oraz samochodu o ładowności do 3,5t włącznie - 20,00 zł

c) sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 3,5t, przyczepy, platformy - 37,00 zł

d) za dokonywanie sprzedaży w pozostałych formach (np. z wózka ręcznego, kosza, skrzynki, z ręki itp.) - 8,00 zł

§ 2. 1. Inkasentem opłaty targowej w imieniu Gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4.

2. Wynagrodzenie za inkaso na pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 850,00zł miesięcznie (brutto).

3. Inkasent pobiera przez cały tydzień opłatę targową od dokonujących sprzedaży.

4. Ustala się termin wpłaty opłaty targowej przez inkasenta do kasy Urzędu Miejskiego w Orzeszu na czwartek każdego tygodnia do godziny 16,00. Jeżeli w czwartek wypadnie święto to w/w wpłaty dokonuje się w środę.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/331/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2009r. Nr 217, poz.4141).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »