| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) w związku z Obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) i z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 962)

Rada Gminy Olsztyn uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 762 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 077 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1 237 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 15 ton - 1 648 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton - 1 776 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - 1 902 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony - 2 029 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony - 2 156 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 27 ton - 2 156 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton - 2 283 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 410 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton - 2 029 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton - 2 156 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - 2 283 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony - 2 410 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony - 2 536 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 27 ton - 2 536 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton - 2 663 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 974 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7 ton włącznie - 1 015 zł

b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1 395 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 1 648 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - 1 776 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton - 1 817 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 029 zł

b) wyższej niż 36 ton - 2 185 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 2 029 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - 2 156 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 296 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 296 zł

b) wyższej niż 36 ton - 2 974 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 762 zł

8. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 824 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton - 951 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - 951 zł

b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - 1 077 zł

c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 205 zł

d) wyższej niż 36 ton - 1 457 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 532 zł

b) wyższej niż 36 ton - 1 705 zł

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 951 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton - 1 077 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - 1 077 zł

b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - 1 205 zł

c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 638 zł

d) wyższej niż 36 ton - 2 156 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 810 zł

b) wyższej niż 36 ton - 2 219 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 437 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 003 zł

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XLII/349/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »