| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) w związku z Obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) i z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 962)

Rada Gminy Olsztyn uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 762 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 077 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1 237 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 15 ton - 1 648 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton - 1 776 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - 1 902 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony - 2 029 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony - 2 156 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 27 ton - 2 156 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton - 2 283 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 410 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton - 2 029 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton - 2 156 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - 2 283 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony - 2 410 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony - 2 536 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 27 ton - 2 536 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton - 2 663 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 974 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7 ton włącznie - 1 015 zł

b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1 395 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 1 648 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - 1 776 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton - 1 817 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 029 zł

b) wyższej niż 36 ton - 2 185 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 2 029 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - 2 156 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 296 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 296 zł

b) wyższej niż 36 ton - 2 974 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 762 zł

8. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 824 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton - 951 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - 951 zł

b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - 1 077 zł

c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 205 zł

d) wyższej niż 36 ton - 1 457 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 532 zł

b) wyższej niż 36 ton - 1 705 zł

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - 951 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton - 1 077 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - 1 077 zł

b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - 1 205 zł

c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 638 zł

d) wyższej niż 36 ton - 2 156 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 810 zł

b) wyższej niż 36 ton - 2 219 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 437 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 003 zł

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XLII/349/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »