| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na 2012 rok od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych o ładowności do 1,5 ton i samochodu osobowego dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 29,00 zł,

2) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 1,5 ton i przyczepy dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

a) przy sprzedaży artykułów przemysłowych – 82,00 zł,

b) przy sprzedaży artykułów rolnych – 15,00 zł.

3) Przy sprzedaży z wozu konnego dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 13,00 zł.

4) Przy sprzedaży z ręki i kosza dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 8,00 zł.

5) Przy sprzedaży z budki lub straganu zajmujących powierzchnię gruntu do 10 m2 – za każdy 1 m2 zajętej powierzchni gruntu, dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 4,00 zł.

6) Przy sprzedaży z budki lub straganu zajmujących powierzchnię gruntu powyżej 10 m2 dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 40,00 zł.

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 728,64 zł.

3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, powołany odrębną uchwałą.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XLII/348/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2011.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »