| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na 2012 rok od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych o ładowności do 1,5 ton i samochodu osobowego dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 29,00 zł,

2) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 1,5 ton i przyczepy dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

a) przy sprzedaży artykułów przemysłowych – 82,00 zł,

b) przy sprzedaży artykułów rolnych – 15,00 zł.

3) Przy sprzedaży z wozu konnego dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 13,00 zł.

4) Przy sprzedaży z ręki i kosza dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 8,00 zł.

5) Przy sprzedaży z budki lub straganu zajmujących powierzchnię gruntu do 10 m2 – za każdy 1 m2 zajętej powierzchni gruntu, dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 4,00 zł.

6) Przy sprzedaży z budki lub straganu zajmujących powierzchnię gruntu powyżej 10 m2 dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 40,00 zł.

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 728,64 zł.

3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, powołany odrębną uchwałą.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XLII/348/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2011.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »