| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006 r.Dz.U.Nr 136, poz. 939 ze zmianami), w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz. 613 ze zmianami), odpowiednio do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U.Nr 107, poz. 1138) oraz w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala:

§ 1.

1. Podatnikom podatku rolnego ustala się wzory formularzy niezbędnych do składania informacji o gruntach organowi podatkowemu.

2. Załącznikiem Nr 1 do uchwały jest wzór formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 2 do uchwały jest wzór formularza dla pozostałych podatników.

§ 2.

1. Podatnikom podatku od nieruchomości ustala się wzory formularzy niezbędnych do składania informacji organowi podatkowemu o podmiocie i przedmiocie opodatkowania.

2. Załącznikiem Nr 3 do uchwały jest wzór formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 4 do uchwały jest wzór dla pozostałych podatników.

§ 3.

1. Podatnikom podatku leśnego ustala się wzory formularzy niezbędnych do składania informacji o lasach organowi podatkowemu.

2. Załącznikiem Nr 5 do uchwały jest wzór formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 6 do uchwały jest wzór formularza dla pozostałych podatników.

§ 4.

Uchwała ma zastosowanie do wymienionych w uchwale podatków, należnych od dnia 1 stycznia 2012 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XXV/181/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Wymienione w uchwale załączniki stanowią integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »