| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006 r.Dz.U.Nr 136, poz. 939 ze zmianami), w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz. 613 ze zmianami), odpowiednio do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U.Nr 107, poz. 1138) oraz w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala:

§ 1.

1. Podatnikom podatku rolnego ustala się wzory formularzy niezbędnych do składania informacji o gruntach organowi podatkowemu.

2. Załącznikiem Nr 1 do uchwały jest wzór formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 2 do uchwały jest wzór formularza dla pozostałych podatników.

§ 2.

1. Podatnikom podatku od nieruchomości ustala się wzory formularzy niezbędnych do składania informacji organowi podatkowemu o podmiocie i przedmiocie opodatkowania.

2. Załącznikiem Nr 3 do uchwały jest wzór formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 4 do uchwały jest wzór dla pozostałych podatników.

§ 3.

1. Podatnikom podatku leśnego ustala się wzory formularzy niezbędnych do składania informacji o lasach organowi podatkowemu.

2. Załącznikiem Nr 5 do uchwały jest wzór formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 6 do uchwały jest wzór formularza dla pozostałych podatników.

§ 4.

Uchwała ma zastosowanie do wymienionych w uchwale podatków, należnych od dnia 1 stycznia 2012 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XXV/181/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Wymienione w uchwale załączniki stanowią integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »