| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 8; art. 40 ust.1; art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późn. zmianami), art. 5; ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2012r. (MP z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1. od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł

2. od 1 ha powierzchni gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,65 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,68 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) od budynków gospodarczych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,16 zł

f) garaży wolnostojących lub w budynkach gospodarczych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 5,00 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł

4. od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XLI/397/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »