| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 8; art. 40 ust.1; art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późn. zmianami), art. 5; ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2012r. (MP z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1. od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł

2. od 1 ha powierzchni gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,65 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,68 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) od budynków gospodarczych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,16 zł

f) garaży wolnostojących lub w budynkach gospodarczych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 5,00 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł

4. od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XLI/397/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »