| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 8; art. 40 ust.1; art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości niezależnie od zwolnień ustawowych:

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na wykonywanie zadań statutowych prowadzonych niezawodowo w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2. grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania ścieków;

3. budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę o średnicy rurociągu do 350 mm;

4. grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5. grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania gminy o ile nie są we władaniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

6. grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na nie komercyjne cele: kulturalne, krzewienia kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr XLI/400/09 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »