| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18 a ust. 1 i art.19 pkt.1f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35,00 zł. od każdego psa.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w pkt. 1 jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania organu podatkowego w terminie do 15 marca 2012 roku lub w terminie 14-tu dni od dnia nabycia psa , u inkasenta podatku lub na konto Urzędu Gminy w Wilkowicach, w Banku Spółdzielczym Bystra Nr 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/474/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2011.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »