| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające katalizatory spalin

680

1130

1360

Samochody nie posiadające katalizatora spalin

730

1180

1410

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

15

1840

2290

15

1960

2400

3 osie

stawka podatku w złotych

12

19

1840

2340

19

25

1920

2430

25

2000

2520

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

29

1890

2400

29

31

1960

2790

31

2060

2790

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1390 zł.

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1640 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1740

1850

25

31

1850

1960

31

do 36 włącznie

1960

2220

powyżej 36

1980

2220

3 osie

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1960

2100

powyżej 36

40

2070

2610

40

2290

2850

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 810 zł.

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1010

1180

25

1070

1290

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

850

1010

28

33

1010

1180

33

do 36 włącznie

1180

1510

powyżej 36

1400

1950

3 osie

stawka podatku w złotych

12

38

1290

1620

38

1290

1730

5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1540 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1990 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/473/2010 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011.


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »