| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające katalizatory spalin

680

1130

1360

Samochody nie posiadające katalizatora spalin

730

1180

1410

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

15

1840

2290

15

1960

2400

3 osie

stawka podatku w złotych

12

19

1840

2340

19

25

1920

2430

25

2000

2520

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

29

1890

2400

29

31

1960

2790

31

2060

2790

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1390 zł.

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1640 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1740

1850

25

31

1850

1960

31

do 36 włącznie

1960

2220

powyżej 36

1980

2220

3 osie

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1960

2100

powyżej 36

40

2070

2610

40

2290

2850

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 810 zł.

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1010

1180

25

1070

1290

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

850

1010

28

33

1010

1180

33

do 36 włącznie

1180

1510

powyżej 36

1400

1950

3 osie

stawka podatku w złotych

12

38

1290

1620

38

1290

1730

5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1540 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1990 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/473/2010 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011.


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »