| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1) Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2) Inkasentami podatków i opłaty w poszczególnych sołectwach są:

a) Sołectwo Wilkowice - Pan Ryszard Rączka, Pani Czesława Rączka zam. Wilkowice ul. Strażacka 7,

b) Sołectwo Bystra - Pan Żywisław Zasiadczuk, Pani Teresa Zasiadczuk zam. Bystra ul. Skośna 4,

c) Sołectwo Meszna - Pani Maria Kufel, Pani Gabriela Kufel zam. Meszna ul. Jagodowa 5.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Wilkowice podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego pobranych we wsiach: Bystra, Meszna, Wilkowice.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od sumy zainkasowanej i terminowo przekazanej do Urzędu Gminy w Wilkowicach opłaty od posiadania psów pobranej we wsiach : Bystra, Meszna, Wilkowice.

§ 4. Pobrane podatki i opłata powinny być przekazane na kontu Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia w którym zostały zainkasowane.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 r. oraz uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Wilkowice w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 r.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »