| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M. P. z 2011 Nr 95 poz. 961),Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95 poz. 962), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy Żarnowiec - u c h w a l a -

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żarnowiec

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- • powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 708,00 zł

- • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1008,00 zł

- • powyżej 9 t mniej niż 12 t - 1068.00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1260,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 912,00 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


5) Autobusy:

- • mniej niż 30 miejsc - 1140,00 zł

- • równej lub więcej niż 30 miejsc - 1908,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: - samochody należące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/253/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »