| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XV/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1,art.41ust 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz 1591 z późn. zm./: oraz art.5 ust 1, , art. 7 ust 3,art 19 pkt1lit a / ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 Nr.95, poz.613 z późn.zm), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P.Nr. 95 poz.961/

Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwolnić dodatkowo z podatku od nieruchomości:

1. grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność statutową ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym.

§ 3. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do Uchwały, płatnej w dniu sprzedaży

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka podatku


1

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m² powierzchni


0,70 zł


2

Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1 ha powierzchni


4,33 zł


3

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego


1 m² powierzchni


0,25 zł

Od budynków lub ich częsci:


4

Od budynków mieszkalnych

1 m² powierzchni
użytkowej


0,70 zł


5

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej


1 m² powierzchni
użytkowej


18,30 zł


6

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,


1 m² powierzchni
użytkowej


10,24 zł


7

Od budynków związanych z udzielaniem świadzczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń


1 m² powierzchni
użytkowej


4,45 zł


8

Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego


1 m² powierzchni
użytkowej


5,60 zł


9

Od budowli

% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


2 %


9a

z tym że:
Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), w których udział ścieków bytowych jest ponad 80 %


% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


0,21 %


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki dziennej opłaty targowej na 2012 r

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej na 2012 rok w wysokości 50,00 zł za wyjątkiem:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty
( w złotych )


1


Handel ze straganu


25,00


2


Handel z samochodu lub innych pojazdów


30,00


3


Handel z ręki, z kosza


11,00

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »