| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/XV/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz.613 z późn. zm. ).

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do nr 6 do uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012:
-od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Rodzaj środka transportowego

Stawki podatku
( w złotych )


Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- wyprodukowane po roku 2001

636

- wyprodukowane w 2001roku i wcześniej

706


Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- wyprodukowane po roku 2001

1065

- wyprodukowane w 2001 roku i wcześniej

1183


Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

- wyprodukowane po roku 2001

1276

- wyprodukowane w 2001 roku i wcześniej

1419


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)


Stawki podatku
(w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


dwie osie jezdne

12

13

118

178

13

14

354

474

14

15

959

1066

15

1172

1490


trzy osie jezdne

12

17

237

354

17

19

464

650

19

21

1171

1300

21

23

1385

1540

23

25

1615

1894

25

1615

1894


cztery osie i więcej

12

25

837

1183

25

27

1615

1775

27

29

1821

2010

29

31

2010

2897

31

2837

2897


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :
od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Stawki podatku
(w złotych )

Wyprodukowane w
2001 r. i wcześniej

Wyprodukowane po
2001 r.

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 7 ton włącznie11831066

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton do poniżej 12 ton15401417


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 98/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)
Stawka podatku
( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia


dwie osie

12

18

590

706

18

25

852

946

25

31

1066

1183

31

1811

2282


trzy osie

12

40

1917

2130

40

2353

2957


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 98/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :
1. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
- przyczepy lub naczepy wyprodukowanej w roku 2001 i wcześniej – 570,00 zł.
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po 2001 r. – 515 zł.

2. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : przyczepa/naczepa +pojazd silnikowy
( w tonach)Stawka podatku
( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych


jedna oś

12

18

118

178

18

25

636

706

25

706

828


dwie osie

12

28

425

474

28

33

825

1005

33

38

1276

1540

38

1573

2012


trzy osie i więcej

12

38

959

1122

38

1276

1540


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 98/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2012 :
- autobusy

Autobusy o liczbie miejsc siedzących

Stawki podatku
( w złotych )

Autobusy wyprodukowane w
2000 r. i wcześniej

Autobusy wyprodukowane po
2000 r.

Autobusy o liczbie poniżej 30 miejsc siedzących

1419

1276

Autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących

1655

1490

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »