| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz. 620 ), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 143, poz.1199, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz. 1475), oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, i Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/ 15 /2011 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 listopada 2011 r.

IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 listopada 2011 r.

DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 listopada 2011 r.

IR - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 listopada 2011 r.

DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 listopada 2011 r.

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 listopada 2011 r.

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »