| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art.10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. Nr 95, poz. 962,) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) i art. 4 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172).
Rada Rada Gminy Popów uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej3,5 tony i poniżej 12 ton

I samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 2000

II samochody posiadające katalizator i wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej

III nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 2000

IV nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

Powyżej 9 t i mniej niż 12 t

Stawka podatku w złotych

I

492,00

567,00

642,00

II

524,00

610,00

695,00

III

556,00

653,00

749,00

IV

588,00

695,00

781,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi / system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

15

856,00

963,00

15

-

1.177,00

1.316,32

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

642,00

856,00

19

23

1.070,00

1.284,00

23

-

1.498,00

1.645,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.284,00

1.605,00

27

29

1.605,00

1.926,00

29

-

2.140,00

2.560,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

I ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 7 ton

II ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 2000 roku i wcześniej

po 2000 roku

I

II

856,00

1.070,00

749,00

963,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach )

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

36

25

31

36

-

856,00

1.070,00

1.473,83

1.700,00

1.070,00

1.284,00

2.022,13

2.022,13

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

36

40

36

40

-

1.350,00

1.500,00

1.800,00

1.798,00

1.800,00

2.660,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300 zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

25

214,00

346,08

25

-

428,00

607,20

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

321,00

428,00

28

33

663,00

919,52

33

38

1.070,00

1.396,76

38

-

1.391,00

1.839,02

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

44

1.391,00

1.526,00

44

-

1.526,00

1.605,00

5) od autobusów :

a) wyprodukowanych w roku 2000 i wcześniej w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

2012 r.

2021 r.

910,00

1.712,00

b) wyprodukowanych po roku 2000 w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

2012 r.

2012 r.

856,00

1.498,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej z zastrzeżeniem nie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2012 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie.

Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Deska

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »