| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./, art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P. Nr 95, poz. 961 / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r./ M.P. Nr 95, poz. 962/


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

650,00

860,00

1150,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych


12
15

15

dwie osie

1 440,00
1 510,00

1 730,00
1 870,00

trzy osie

12
19
23

19
23

1 580,00
1 650,00
1 730,00

2 010,00
2 160,00
2 300,00

cztery osie i więcej

12
27
29

27
29

1 800,00
1 870,00
2 010,00

2 450,00
2 590,00
2 970,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa,
ciągnik balastowy plus przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

do 7

1080,00

powyżej 7 i poniżej 12

1440,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa
w tonach

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

dwie osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1500,00

1800,00

2100,00

2300,00

trzy osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1510,00

2090,00

2090,00

2978,00

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1080,00zł

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa lub przyczepa plus pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

jedna oś

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

860,00

1010,00

1010,00

1150,00

dwie osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1440,00

1680,00

1680,00

2060,00

trzy osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1200,00

1440,00

1440,00

1800,00

5) autobusy

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Mniej niż 30 miejsc

840,00

Równa lub więcej niz 30 miejsc

1920,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »