| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P. Nr 95, poz. 961 /


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą :

1) od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych

63 gr od 1 m2
powierzchni użytkowej


b)


związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

20,32 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


c)


zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,38 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


d)


związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,17 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


e)


zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,17 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


f)


od pomieszczeń gospodarczych
(szopy, komórki, chlewiki itp.)

3,13 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


g)


pozostałych

7,29 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


2)


od budowli

2 % ich wartości


3)


od gruntów :


a)


związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

83 gr od 1 m2
powierzchni


b)


od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

3,65 zł od 1 ha
powierzchni


c)


pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

43 gr od 1 m2
powierzchni

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości będące w zasobie gminnym, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, grunty, budynki lub ich części oraz budowle - nie będące w posiadaniu zależnym.

§ 3.

Ustala się wzory następujących formularzy stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

- Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – załącznik nr 1

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – załącznik nr 2

- Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) – załącznik nr 3

- Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)-załącznik nr 4

- Załącznik do deklaracje i informacji: Dane o współmałżonku (ZN-1/M) – załącznik nr 5

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/154/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/154/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/154/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dane o nieruchomościach ZN-1/ A

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/154/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/ B

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/154/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dane o współmałżonku ZN-1/ M

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »