| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póż.zm.) i art. 2,3,4 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, /Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2011r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r./MP z 2011r Nr.95 poz.961 / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr.17 poz.95/

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Irządze

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,90zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

- domy letniskowe

– 7,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

- pozostałe budynki związane z garażowaniem – 3 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr219/XXXIII/2010 z dnia 09 listopada 2010r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »