| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 / i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2011rw sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r/M.P z 2011r Nr.95 poz.961/ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 pażdziernika 2011r w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r/M.P. z 2011r Nr. 95 poz.962 z dn. 25 pazdziernika 2011r / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr.17 poz.95/

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Irządze

1) Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

a) powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 1, art. 10 ust 1 pkt 1 lit. abc

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej3.5 do 5.5 włącznie

Powyżej 5.5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i

Mniej niż 12

Stawka

podatku w złotych

690.-

1 100.-

1 350.-

b) równej lub wyższe niż 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 2, art. 10 pkt 1 ust 2

Dopuszczalna masa
Całkowita

2
o s i e

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku

w złotych

12

13

930.-

600.-

13

14

940.-

800.-

14

15

950.-

960.-

15

1 300.-

1 350.-

3 o s i e

stawka podatku w złotych

12

17

980.-

700.-

17

19

990.-

1.100.-

19

21

1.000.-

1.300.-

21

23

1.010.-

1 500.-

23

25

1 030.-

1 650.-

25

1.040.-

1 650.-

4 osie i więcej

12

25

stawka podatku w złotych

900.-

1.000.-

25

27

1.040.-

1100.-

27

29

1.660.-

1 730.-.

29

31

1 730.-

2.580. -

31

1 730.-

2.580.-.

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3.5 ton i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3,art. 10 ust 1 pkt 4)

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.000.- zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

7 ton i poniżej 12 ton

1.200.-zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 art. 10 ust 1 pkt 4)

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

2
o s i e

Nie minie
Niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w

Stawka podatku w

12

18

1.300.-

1.300.-

18

25

1.310.-

1.400.-

25

31

1.410.-

1.480.-

31

1.490.-

2 050.-

3 osie i więcej

12

40

Stawka podatku w złotych

1.610.-

1.800,.-

40

1.800.-

2.680..-

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 5) - przyczepy lub naczepy kwota 400.-zł

4) 4). Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 6, art. 10 ust 1 pkt 6)

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś

Nie mnie

niż

Mniej

niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

podobne

Inny system zawieszenia

osi

Stawka podatku w złotych

12

18

170.-

330.-

18

25

190.-

330.-

25

350.-

590.-

2 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

28

220-

340.-

28

33

650.--

890.-

33

38

900.-

1.350.-

38

1.200.-

1.780.-

3 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

38

710.-

1.400.-

38

990.-

1.500.-

5) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art 8 pkt 7, art. 10 pkt 7 )

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30

Miejsc

Stawka podatku w złotych

1.580.-

2.000.-

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą . Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.222/XXXIII/2010 z dn. 09 listopad 2010r

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »