| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/VIII/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. l. art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 15,16, 19ust1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekstDz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z póżn.zm) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia19 pażdziernik 2011r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2012r/M.P. z 2011r Nr.95 poz.961 / oraz art. 4 ust 1 art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr.17 poz. 95/

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej

a) a) opłata targowa Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych a dokonujących sprzedaży :

- z kosza, wózka ręcznego, skrzynki i ręki 25,00.-zł

- z samochodu 60.-zł

- ze straganu od 1 mb 25.-zł Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent tj. pracownik Urzędu Gminy ds. działalności gospodarczej. Ustala się prowizję od zebranych kwot w wysokości 7%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.221/XXXIII/2010r z dn. 09 listopada 2010r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych należnych za 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »