| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/VIII/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póż. Zm / i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póż.zm, / art.4 ust.1art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr.17 poz.95 /

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty stanowiące wyłączną własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, budynki i grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

3) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;

4) budynki lub ich części , grunty i budowle związane z produkcją i dostarczeniem wody

5) budynki i grunty służące wykonywaniu statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6) Zwolnienia, o których mowa jak wyżej nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.220/XXXIII/2010 z dnia z 09 listopada2010r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »