| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/128/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jasienica:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,10 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) garaży w budynku mieszkalnym – 0,62 zł od 1m2 powierzchni

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 4,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi - 4,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajmowanych przez osoby na cele letniskowe, dla których stawka wynosi - 7,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej:

3. od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »