| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić wzór informacji o nieruchomościach ( IN-1 ), o treści jak w załączniku Nr 1.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN-1 ), o treści jak w załączniku Nr 2.

§ 2. 1. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ), o treści jak w załączniku Nr 3.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1 ), o treści jak w załączniku Nr 4.

§ 3. 1. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1 ), o treści jak w załączniku Nr 5.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1 ), o treści jak w załączniku Nr 6.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV / 71 / 03 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XIV / 72 / 03 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku rolnego, Uchwała Nr XIV / 73 / 03 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku leśnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/88/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »