| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/124/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 pkt 1, ust. 6, ust. 7 i art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) po przedstawieniu opinii przez organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.) oraz po konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300, przy ul. 26 Marca 51, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010918 z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z siedzibą w Rydułtowach 44-283, przy ul. Plebiscytowej 47, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089567.

2. Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego mienia przejmowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na przejmujący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.

§ 2. Z dniem połączenia:

1) mienie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zostaje przejęte przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,

2) fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” zwiększa się o fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

3) fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” zwiększa się o fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

4) należności i zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” stają się należnościami i zobowiązaniami samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,

5) pozostałe, niewymienione w pkt od 1-4 składniki materialne i niematerialne majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” przekazuje się samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.

§ 3. Do pracowników przejmowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” stosuje się art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

§ 4. Termin złożenia wniosku o wykreślenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego określa się na dzień następujący po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »