| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 224/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 w związku z art. 2, 4, 6, 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 w związku z art. 1, 6 i 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 w związku z art. 1 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1),stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku rolnego (DR-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku leśnego (DL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 10/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

224 16zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

224 16zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

224 16zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

224 16zal.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

224 16zal.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

224 16zal.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

224 16zal.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

224 16zal.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

224 16zal.9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

224 16zal.10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

224 16zal.11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

224 16zal.12

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »