| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art.41 ust l, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 200. poz. 1682 ). art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 95 poz.613 późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 140/XXI/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 02 grudnia 2004 roku

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego,leśnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »