| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/129/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych

681

900

1.113

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

1.260

1.470

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

23

1.470

1.680

23

1.680

1.890

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

1.890

2.625

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.113 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

25

1.260

1.470

25

1.680

2.100

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.680

1.890

40

2.100

2.730

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 210 zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

18

264

474

18

474

681

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

681

900

28

1.260

1.820

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1.260

1.470

38

1.470

1.680

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1.050

1.470

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych: autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/258/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilchowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »