| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.10 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. - Dz.U. z   2010 r., Nr 95, poz.613 z   późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. Nr 95, poz.962) oraz pkt 3   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. Nr 95, poz.961)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje   :  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 :  

1.                 Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)                 powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

 

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

- samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995  

408,00 zł  

552,00 zł  

660,00    

- samochody posiadające katalizator i   wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej  

488,00 zł  

692,00    

830,00 zł  

- nie posiadające katalizatora spalin i  
wyprodukowane po roku 1995  

498,00 zł  

830,00    

996,00    

-   nie posiadające katalizatora spalin i  
wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej  

580,00 zł  

968,00    

1 160,00    

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach 2   OSIE  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

12  

13  

1 044,00    

1 764,00    

13  

14  

1 050,00    

1 770,00    

14  

15  

1 056,00    

1 728,00    

15  

 

1   220,00 zł  

1 950,00    

3 OSIE  

12  

17  

1 368,00    

2 086,00    

17  

19  

1 376,00    

2 092,00    

19  

21  

1 548,00    

2 266,00    

21  

23  

1 554,00    

2 280,00    

23  

25  

1 714,00    

2 436,00    

25  

 

1 722,00    

2 450,00    

4 OSIE I   WIĘCEJ  

12  

25  

1 862,00    

2 576,00    

25  

27  

1 872,00    

2 588,00    

27  

29  

2 046,00    

2 768,00    

29  

31  

2 212,00    

2 940,00    

31  

 

2 222,00    

2 950,00    

2.                 Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Ciągniki wyprodukowane  

 

W 1995 r. i   wcześniej  

Po 1995 r.  

- ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton włącznie  

1 386,00    

1   220,00 zł  

-ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

1 526,00    

1 356,00    

b)                 równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach 2   OSIE  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

12  

18  

1 344,00    

1 966,00    

18  

25  

1 348,00    

1 976,00    

25  

31  

1 520,00    

2 126,00    

31  

 

1 854,00    

2 278,00    

3 OSIE  

12  

36 włącznie  

2 058,00    

2 278,00    

powyżej 36  

 

2 262,00    

2 950,00    

3.                 Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane  

Od 7   i poniżej 12 ton  

W 1995 r. i   wcześniej  

Po 1995 r.  

 

1 278,00    

956,00    

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach 1    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

12  

18  

368,00    

686,00    

18  

25  

384,00    

690,00    

25  

 

534,00    

860,00    

2 OSIE  

12  

28  

1 050,00    

1 542,00    

28  

33  

1 218,00    

1 690,00    

33  

36 włącznie  

1 384,00    

1 808,00    

powyżej 36  

 

1 550,00    

2 234,00    

3 OSIE  

12  

36 włącznie  

1 710,00    

1 806,00    

powyżej 36  

 

1 720,00    

1 942,00    

5.   Od autobusów:  

 

Autobusy  

 

W 1995 r. i   wcześniej  

Po 1995 r.  

Mniej niż 30 miejsc  

1 526,00    

1 356,00    

Równej lub więcej niż 30 miejsc  

1 882,00    

1 718,00    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »