| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.10 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. - Dz.U. z   2010 r., Nr 95, poz.613 z   późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. Nr 95, poz.962) oraz pkt 3   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. Nr 95, poz.961)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje   :  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 :  

1.                 Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)                 powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

 

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

- samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995  

408,00 zł  

552,00 zł  

660,00    

- samochody posiadające katalizator i   wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej  

488,00 zł  

692,00    

830,00 zł  

- nie posiadające katalizatora spalin i  
wyprodukowane po roku 1995  

498,00 zł  

830,00    

996,00    

-   nie posiadające katalizatora spalin i  
wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej  

580,00 zł  

968,00    

1 160,00    

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach 2   OSIE  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

12  

13  

1 044,00    

1 764,00    

13  

14  

1 050,00    

1 770,00    

14  

15  

1 056,00    

1 728,00    

15  

 

1   220,00 zł  

1 950,00    

3 OSIE  

12  

17  

1 368,00    

2 086,00    

17  

19  

1 376,00    

2 092,00    

19  

21  

1 548,00    

2 266,00    

21  

23  

1 554,00    

2 280,00    

23  

25  

1 714,00    

2 436,00    

25  

 

1 722,00    

2 450,00    

4 OSIE I   WIĘCEJ  

12  

25  

1 862,00    

2 576,00    

25  

27  

1 872,00    

2 588,00    

27  

29  

2 046,00    

2 768,00    

29  

31  

2 212,00    

2 940,00    

31  

 

2 222,00    

2 950,00    

2.                 Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Ciągniki wyprodukowane  

 

W 1995 r. i   wcześniej  

Po 1995 r.  

- ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton włącznie  

1 386,00    

1   220,00 zł  

-ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

1 526,00    

1 356,00    

b)                 równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach 2   OSIE  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

12  

18  

1 344,00    

1 966,00    

18  

25  

1 348,00    

1 976,00    

25  

31  

1 520,00    

2 126,00    

31  

 

1 854,00    

2 278,00    

3 OSIE  

12  

36 włącznie  

2 058,00    

2 278,00    

powyżej 36  

 

2 262,00    

2 950,00    

3.                 Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane  

Od 7   i poniżej 12 ton  

W 1995 r. i   wcześniej  

Po 1995 r.  

 

1 278,00    

956,00    

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach 1    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

12  

18  

368,00    

686,00    

18  

25  

384,00    

690,00    

25  

 

534,00    

860,00    

2 OSIE  

12  

28  

1 050,00    

1 542,00    

28  

33  

1 218,00    

1 690,00    

33  

36 włącznie  

1 384,00    

1 808,00    

powyżej 36  

 

1 550,00    

2 234,00    

3 OSIE  

12  

36 włącznie  

1 710,00    

1 806,00    

powyżej 36  

 

1 720,00    

1 942,00    

5.   Od autobusów:  

 

Autobusy  

 

W 1995 r. i   wcześniej  

Po 1995 r.  

Mniej niż 30 miejsc  

1 526,00    

1 356,00    

Równej lub więcej niż 30 miejsc  

1 882,00    

1 718,00    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »