| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru w 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. Nr 142 z   2001 r. poz.1591 ze zm.), art.15, art.19 pkt 1   lit. a) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz pkt.4 lit.a) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961)  

Rada Gminy Porąbka,  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na 2012 rok dzienną stawkę opłaty targowej w   następującej wysokości :  

1)   od sprzedaży ze stoiska zajmującego powierzchnię :  

a)   do 2   m 2   włącznie                                             -                 9,00 zł  

b)   powyżej 2   m 2   do 4   m 2   włącznie                 -                 18,00 zł  

c)   powyżej 4   m 2   do 8   m 2   włącznie                 -                 30,00 zł  

d)   za każdy kolejny metr 2   stoiska                 -                 12,00 zł  

2)   od sprzedaży z   samochodów zajmujących miejsce na terenie targowiska pobiera się opłatę jak w   punkcie 1,  

3)   dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł.  

§   2.   Targowiskami są miejsca określone :  

1)   Uchwałą Nr XXV/204/00 Rady Gminy w   Porąbce z   dnia 7   grudnia 2000 r. w   sprawie ustalenia regulaminu targowiska w   gminie Porąbka,  

2)   Uchwałą Nr X/58/03 Rady Gminy w   Porąbce z   dnia 30 września 2003 r. w   sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXV/204/00 Rady Gminy w   Porąbce z   dnia 7   grudnia 2000 r. w   sprawie ustalenia regulaminu targowiska w   gminie Porąbka.  

§   3.   Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku. Opłatę tą pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w   odrębnych przepisach za korzystanie z   urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  

§   4.   Do poboru opłaty targowej upoważnia się pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. danego sołectwa gminy.  

§   5.   Opłata targowa płatna jest gotówką w   dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty określone w   § 3   niniejszej uchwały.  

§   6.   Osoby pobierające należną opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »