| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru w 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. Nr 142 z   2001 r. poz.1591 ze zm.), art.15, art.19 pkt 1   lit. a) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz pkt.4 lit.a) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961)  

Rada Gminy Porąbka,  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na 2012 rok dzienną stawkę opłaty targowej w   następującej wysokości :  

1)   od sprzedaży ze stoiska zajmującego powierzchnię :  

a)   do 2   m 2   włącznie                                             -                 9,00 zł  

b)   powyżej 2   m 2   do 4   m 2   włącznie                 -                 18,00 zł  

c)   powyżej 4   m 2   do 8   m 2   włącznie                 -                 30,00 zł  

d)   za każdy kolejny metr 2   stoiska                 -                 12,00 zł  

2)   od sprzedaży z   samochodów zajmujących miejsce na terenie targowiska pobiera się opłatę jak w   punkcie 1,  

3)   dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł.  

§   2.   Targowiskami są miejsca określone :  

1)   Uchwałą Nr XXV/204/00 Rady Gminy w   Porąbce z   dnia 7   grudnia 2000 r. w   sprawie ustalenia regulaminu targowiska w   gminie Porąbka,  

2)   Uchwałą Nr X/58/03 Rady Gminy w   Porąbce z   dnia 30 września 2003 r. w   sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXV/204/00 Rady Gminy w   Porąbce z   dnia 7   grudnia 2000 r. w   sprawie ustalenia regulaminu targowiska w   gminie Porąbka.  

§   3.   Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku. Opłatę tą pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w   odrębnych przepisach za korzystanie z   urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  

§   4.   Do poboru opłaty targowej upoważnia się pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. danego sołectwa gminy.  

§   5.   Opłata targowa płatna jest gotówką w   dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty określone w   § 3   niniejszej uchwały.  

§   6.   Osoby pobierające należną opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »