| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.17 ust.1 pkt 1, art.19 pkt 1   lit. b) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), pkt.4 lit.b) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz w   związku z   Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z   dnia 28 sierpnia 2008 r. w   sprawie ustalenia miejscowości, w   której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje   :  

§   1.   1.   Ustala się na 2012 rok stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w   miejscowości Porąbka w   następującej wysokości :  

1)   od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w   celach wypoczynkowych, zdrowotnych,szkoleniowych lub turystycznych-   1,90 zł  

2)   od dzieci i   młodzieży szkolnej uczącej się (za wyjątkiem grup zorganizowanych) oraz emerytów i   rencistów przebywających dłużej niż jedną dobę, w   celach określonych w   pkt 1-   1,20 zł  

2.   Pobranie opłaty następuje w   dniu przybycia osoby fizycznej do miejscowości Porąbka, w   celach określonych w   ust. 1   pkt 1.  

§   2.   1.   Zarządza się pobór opłaty miejscowej w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się :  

1)   dla osób przebywających w   domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych i   podobnych zakładach - kierowników tych zakładów,  

2)   dla osób przebywających w   ośrodkach agroturystycznych i   pensjonatach - właścicieli tych obiektów,  

3)   dla osób innych, niż wymienione w   pkt 1   i 2   - Urząd Gminy Porąbka - Ewidencja Ludności oraz pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.  

3.                 Za inkaso opłaty miejscowej dla osób wymienionych w   powyższym ust.2 pkt 1   i 2   ustala się wynagrodzenie w   wysokości 5% zainkasowanych opłat.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.                 Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »