| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.17 ust.1 pkt 1, art.19 pkt 1   lit. b) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), pkt.4 lit.b) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz w   związku z   Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z   dnia 28 sierpnia 2008 r. w   sprawie ustalenia miejscowości, w   której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje   :  

§   1.   1.   Ustala się na 2012 rok stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w   miejscowości Porąbka w   następującej wysokości :  

1)   od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w   celach wypoczynkowych, zdrowotnych,szkoleniowych lub turystycznych-   1,90 zł  

2)   od dzieci i   młodzieży szkolnej uczącej się (za wyjątkiem grup zorganizowanych) oraz emerytów i   rencistów przebywających dłużej niż jedną dobę, w   celach określonych w   pkt 1-   1,20 zł  

2.   Pobranie opłaty następuje w   dniu przybycia osoby fizycznej do miejscowości Porąbka, w   celach określonych w   ust. 1   pkt 1.  

§   2.   1.   Zarządza się pobór opłaty miejscowej w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się :  

1)   dla osób przebywających w   domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych i   podobnych zakładach - kierowników tych zakładów,  

2)   dla osób przebywających w   ośrodkach agroturystycznych i   pensjonatach - właścicieli tych obiektów,  

3)   dla osób innych, niż wymienione w   pkt 1   i 2   - Urząd Gminy Porąbka - Ewidencja Ludności oraz pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.  

3.                 Za inkaso opłaty miejscowej dla osób wymienionych w   powyższym ust.2 pkt 1   i 2   ustala się wynagrodzenie w   wysokości 5% zainkasowanych opłat.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.                 Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »