| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst. jedn. – Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm. )  

Rada   Gminy  Porąbka  

u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka w   2012 r.:  

1.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części służące wykonywaniu statutowo określonych zadań publicznych o   charakterze lokalnym, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

2.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź prowadzeniu działalności kulturalnej lub sportowej z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

3.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na realizację zadań z   zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i   porządku publicznego, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzeniem działalności gospodarczej.  

4.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »