| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, obowiazujących na terenie Gminy Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.-Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn.-Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jedn.-Dz. U. z   2006 r. Nr 136 poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (tekst jedn.-Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala,   co następuje:  

§   1.   1.   Przyjmuje się wzory formularzy DN-1(2), DR-1(2), DL-1(2), dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i   spółek nie posiadających osobowości prawnej, w   których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i   przedmiotu opodatkowania niezbędne do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego.  

2.   Wzory formularzy stanowią załącznik nr 1, 2, 3   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Porąbka z   dnia 14 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy, w   których będą dane dotyczące podmiotu i   przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i   poboru podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/100/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/100/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »