| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/71/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011, Nr 95, poz. 961).

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczyrk:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części łącznie ze znajdującymi się w nich garażami – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym wynajmu pokoi gościnnych i stołówki domowej również w gospodarstwach agroturystycznych) – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie;

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5. od pozostałych budynków lub ich części:

1) użytkowanych przez właściciela i członków jego rodziny na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

2) zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza – 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;

3) zajętych na garaże wolnostojące z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w pkt 1-5 – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6. od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 2% ich wartości;

7. od gruntów:

1) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 ;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

3) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne) – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

4) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Podatek, o którym mowa w uchwale, należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXIX/369/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynków, budowli, gruntów na 2011 r.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »