| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/72/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M. P. z 2011r., Nr 95 poz. 962) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r., Nr 95, poz. 961).

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 770,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.280,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.520,00

d) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

2.020,00

2.140,00

15

2.140,00

2.260,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

2.260,00

2.380,00

19

25

2.380,00

2.500,00

25

2.500,00

2.620,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

29

2.500,00

2.620,00

29

31

2.620,00

2.978,00

31

2.730,00

2.978,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.730,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1.670,00

1.790,00

25

31

1.900,00

2.020,00

31

2.140,00

2.302,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

2.200,00

2.260,00

powyżej 36

40

2.260,00

2.320,00

40

2.790,00

2.978,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 610,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

25

660,00

720,00

25

720,00

780,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

840,00

890,00

28

33

890,00

1.070,00

33

36 włącznie

1.070,00

1.670,00

powyżej 36

1.550,00

2.140,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1.730,00

1.790,00

powyżej 36

38

1.850,00

1.900,00

38

2.020,00

2.140,00

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.320,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1.980,00

§ 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXIX / 376 / 2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »