| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/73/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r., Nr 95, poz. 961).

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w następującej wysokości od każdego posiadanego psa – 45,00 zł.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w pkt 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.

§ 2. Płatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Miasta Szczyrk posiadające psy.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca danego roku lub w ciągu 14 -tu dni od daty wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXIX/371/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »