| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/74/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r., Nr 95, poz. 961).

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU

- uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości: 2,00 zł.

1. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej ciąży na osobach fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu na terenie miasta Szczyrk.

2. Opłatę miejscową należy uiścić najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LXIX / 370 / 2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »