| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 245/XXV/09 z dnia 31 marca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 69, poz. 1544 z 2009r. ) w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 366/XXXIX/201 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Konopiska ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r Nr 69, poz. 1544 wprowadza się następującą zmianę:

1) §6 ust. 2 i 3 Regulaminu otrzymują brzmienie:

„ 2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość wynosi od 1 % do 35 %.

2) Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość wynosi od 1 % do 60 %.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska oraz Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »