| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 245/XXV/09 z dnia 31 marca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 69, poz. 1544 z 2009r. ) w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 366/XXXIX/201 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Konopiska ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r Nr 69, poz. 1544 wprowadza się następującą zmianę:

1) §6 ust. 2 i 3 Regulaminu otrzymują brzmienie:

„ 2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość wynosi od 1 % do 35 %.

2) Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość wynosi od 1 % do 60 %.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska oraz Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »