| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Miasta Łaziska Górne

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jego samorządności, biorąc pod uwagę opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2010 r., na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Ustanawia się herb Miasta Łaziska Górne oraz inne symbole Miasta Łaziska Górne: sztandar, flagę, pieczęć, wzór banneru, flagi stolikowej i hejnał.

§ 2.

Herb

1. Herbem Łazisk Górnych jest: trójkonarowa, odcięta, czarna gałąź z siedmioma złotymi, opadającymi liśćmi lipy umieszczona na błękitnym polu tarczy hiszpańskiej.

2. Wzór i proporcje herbu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Sztandar

1. Najważniejszym symbolem Miasta Łaziska Górne jest sztandar.

2. Sztandar istnieje tylko w jednym egzemplarzu.

3. Sztandar Łazisk Górnych jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są złotą frędzlą.

4. Stronę prawą sztandaru (awers) w barwie białej zajmuje, umieszczony w symetrycznym środku, herb miasta. Powyżej herbu znajduje się wyhaftowane słowo: MIASTO, a poniżej herbu nazwa miasta tj. ŁAZISKA GÓRNE.

5. Stronę lewą sztandaru (rewers) w barwie czerwonej zajmuje, umieszczone w symetrycznym środku, godło państwa polskiego – Orzeł Biały w złotej koronie na głowie.

6. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym i jest zwieńczone głowicą w kształcie kuli z metalu o barwie złotej, na której umieszczony jest herbowy liść lipowy odlany z metalu o barwie złotej.

7. Wzór sztandaru określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Weksykalia

1. Flaga miasta Łaziska Górne przyjmuje formę chorągwi i zachowuje proporcje 5 : 8. Bławat flagi jest żółty z dwoma poziomymi pasami koloru błękitnego (każdy szerokości dziesiątej części szerokości flagi) znajdującymi się na zewnętrznej (górnej i dolnej) części flagi. W symetrycznym środku flagi umieszczony jest herb miasta Łaziska Górne.

2. Flaga jest dwustronna. Lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem prawej.

3. Banner miasta Łaziska Górne ma proporcje 1 : 4. Bławat banneru jest żółty z dwoma pionowymi pasami koloru błękitnego (każdy szerokości dziesiątej części szerokości banneru) znajdującymi się na zewnętrznej (lewej i prawej) części banneru. Na wysokości 4/5 banneru umieszczony jest herb miasta Łaziska Górne.

4. Banner jest dwustronny. Lewa strona banneru jest lustrzanym odbiciem prawej.

5. Flaga stolikowa miasta Łaziska Górne ma proporcje 1 : 2. Bławat flagi jest żółty z dwoma pionowymi pasami koloru błękitnego (każdy szerokości dziesiątej części szerokości flagi stolikowej) znajdującymi się na zewnętrznej (lewej i prawej) części flagi stolikowej. Na wysokości 2/3 flagi stolikowej umieszczony jest herb miasta Łaziska Górne.

6. Flaga stolikowa jest jednostronna.

7. Wzór i proporcje flagi, banneru oraz flagi stolikowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Pieczęć

1. Pieczęć miasta Łaziska Górne jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim symetrycznym środku godło Miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym MIASTO ŁAZISKA GÓRNE.

2. Wzór pieczęci miasta Łaziska Górne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Hejnał

Hejnałem Miasta Łaziska Górne jest, oparty na melodii ludowej, motyw muzyczny, którego zapis nutowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zasady używania symboli miasta określa Regulamin stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8.

Tracą moc:

- uchwała nr XIX/139/2000 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 stycznia 2000 roku sprawie: uchwalenia herbu gminy miejskiej Łaziska Górne,

- uchwała nr XIX/140/2000 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 stycznia 2000 roku sprawie: wzoru chorągwi gminy miejskiej Łaziska Górne oraz zasad jej używania,

- uchwała nr XXXVII/327/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 18 października 2005 roku sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi oraz hejnału Gminy Miejskiej Łaziska Górne,

- uchwała nr XXXVIII/338/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 listopada 2005 roku sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/327/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 18 października 2005 r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Dopuszcza się stosowanie dotychczas obwowiązującej symboliki Miasta w materiałach już wykonanych do czasu ich zużycia lub wykorzystania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Wzór i proporcje herbu miasta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór sztandaru


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór i proporcje flagi, banneru oraz flagi stolikowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik4.jpg

Wzór pieczęci miasta Łaziska Górne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik5.jpg

Zapis nutowy hejnału


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Regulamin używania symboli miasta Łaziska Górne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »