| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Miasta Łaziska Górne

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jego samorządności, biorąc pod uwagę opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2010 r., na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Ustanawia się herb Miasta Łaziska Górne oraz inne symbole Miasta Łaziska Górne: sztandar, flagę, pieczęć, wzór banneru, flagi stolikowej i hejnał.

§ 2.

Herb

1. Herbem Łazisk Górnych jest: trójkonarowa, odcięta, czarna gałąź z siedmioma złotymi, opadającymi liśćmi lipy umieszczona na błękitnym polu tarczy hiszpańskiej.

2. Wzór i proporcje herbu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Sztandar

1. Najważniejszym symbolem Miasta Łaziska Górne jest sztandar.

2. Sztandar istnieje tylko w jednym egzemplarzu.

3. Sztandar Łazisk Górnych jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są złotą frędzlą.

4. Stronę prawą sztandaru (awers) w barwie białej zajmuje, umieszczony w symetrycznym środku, herb miasta. Powyżej herbu znajduje się wyhaftowane słowo: MIASTO, a poniżej herbu nazwa miasta tj. ŁAZISKA GÓRNE.

5. Stronę lewą sztandaru (rewers) w barwie czerwonej zajmuje, umieszczone w symetrycznym środku, godło państwa polskiego – Orzeł Biały w złotej koronie na głowie.

6. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym i jest zwieńczone głowicą w kształcie kuli z metalu o barwie złotej, na której umieszczony jest herbowy liść lipowy odlany z metalu o barwie złotej.

7. Wzór sztandaru określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Weksykalia

1. Flaga miasta Łaziska Górne przyjmuje formę chorągwi i zachowuje proporcje 5 : 8. Bławat flagi jest żółty z dwoma poziomymi pasami koloru błękitnego (każdy szerokości dziesiątej części szerokości flagi) znajdującymi się na zewnętrznej (górnej i dolnej) części flagi. W symetrycznym środku flagi umieszczony jest herb miasta Łaziska Górne.

2. Flaga jest dwustronna. Lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem prawej.

3. Banner miasta Łaziska Górne ma proporcje 1 : 4. Bławat banneru jest żółty z dwoma pionowymi pasami koloru błękitnego (każdy szerokości dziesiątej części szerokości banneru) znajdującymi się na zewnętrznej (lewej i prawej) części banneru. Na wysokości 4/5 banneru umieszczony jest herb miasta Łaziska Górne.

4. Banner jest dwustronny. Lewa strona banneru jest lustrzanym odbiciem prawej.

5. Flaga stolikowa miasta Łaziska Górne ma proporcje 1 : 2. Bławat flagi jest żółty z dwoma pionowymi pasami koloru błękitnego (każdy szerokości dziesiątej części szerokości flagi stolikowej) znajdującymi się na zewnętrznej (lewej i prawej) części flagi stolikowej. Na wysokości 2/3 flagi stolikowej umieszczony jest herb miasta Łaziska Górne.

6. Flaga stolikowa jest jednostronna.

7. Wzór i proporcje flagi, banneru oraz flagi stolikowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Pieczęć

1. Pieczęć miasta Łaziska Górne jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim symetrycznym środku godło Miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym MIASTO ŁAZISKA GÓRNE.

2. Wzór pieczęci miasta Łaziska Górne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Hejnał

Hejnałem Miasta Łaziska Górne jest, oparty na melodii ludowej, motyw muzyczny, którego zapis nutowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zasady używania symboli miasta określa Regulamin stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8.

Tracą moc:

- uchwała nr XIX/139/2000 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 stycznia 2000 roku sprawie: uchwalenia herbu gminy miejskiej Łaziska Górne,

- uchwała nr XIX/140/2000 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 stycznia 2000 roku sprawie: wzoru chorągwi gminy miejskiej Łaziska Górne oraz zasad jej używania,

- uchwała nr XXXVII/327/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 18 października 2005 roku sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi oraz hejnału Gminy Miejskiej Łaziska Górne,

- uchwała nr XXXVIII/338/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 listopada 2005 roku sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/327/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 18 października 2005 r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Dopuszcza się stosowanie dotychczas obwowiązującej symboliki Miasta w materiałach już wykonanych do czasu ich zużycia lub wykorzystania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Wzór i proporcje herbu miasta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór sztandaru


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór i proporcje flagi, banneru oraz flagi stolikowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik4.jpg

Wzór pieczęci miasta Łaziska Górne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik5.jpg

Zapis nutowy hejnału


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Regulamin używania symboli miasta Łaziska Górne

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »