| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82(XIV)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie wysokości opłaty targowej

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku, Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późn. zm) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na placu targowym w wysokości 12 złotych za 8 m 2 oraz za każde rozpoczęte 8 m 2 dodatkowo 8 złotych.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa za pokwitowaniem odbioru gotówki.

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta p. Zygmunta Skrzypca.

2. Wynagrodzenie inkasenta określa się w wysokości 15 % zainkasowanej kwoty.

§ 3. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Poraj Nr:

1) 255(XLVII)2010 w sprawie wysokości opłaty targowej z dnia 9 listopada 2010 roku,

2) 10(III)2010 w sprawie zmiany do Uchwały Nr 255(XLVII)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wysokości opłaty targowej 2009 Rady Gminy Poraj z dnia 21 listopada 2009 roku w sprawie wysokości opłaty targowej z dnia 15 grudnia 2010 roku,

3) 60(XI)2011zmiany do Uchwały Nr 10(III)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej zmiany do Uchwały Nr 255(XLVII)2010 Rady Gminy Poraj z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie wysokości opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »