| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/127/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7, art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektówaktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz.U.Woj. Śl.Nr 251, poz. 3872 z 2010r.).


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustanawia sie doroczną Nagrodę Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Nagrodą, o której mowa w ust. 1, jest statuetka "Mieszko AD ..." wykonana z brązu, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z okolicznościowym dyplomem oraz gratyfikacją finansową, przyznawane łącznie.

3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość Nagrody, o której mowa w ust. 1, określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Uchwała Nr XXVII/281/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

3. Uchwała Nr XLII/408/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Statuetka "Mieszko AD..."


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Regulamin przyznawania Nagrody MIESZKO AD...


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »