| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/127/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7, art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektówaktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz.U.Woj. Śl.Nr 251, poz. 3872 z 2010r.).


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustanawia sie doroczną Nagrodę Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Nagrodą, o której mowa w ust. 1, jest statuetka "Mieszko AD ..." wykonana z brązu, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z okolicznościowym dyplomem oraz gratyfikacją finansową, przyznawane łącznie.

3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość Nagrody, o której mowa w ust. 1, określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Uchwała Nr XXVII/281/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

3. Uchwała Nr XLII/408/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Statuetka "Mieszko AD..."


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Regulamin przyznawania Nagrody MIESZKO AD...


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »