| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i terenów użyteczności publicznej przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice

Na podstawie:

art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Gierałtowice uchwala

§ 1.

1. Obiekty i tereny użyteczności publicznej przekazane placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice udostępniane są odpłatnie na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem placówki.

2. Wysokość opłat ustala Wójt Gminy Gierałtowice na podstawie propozycji Dyrektora placówki, uwzględniających koszty ich eksploatacji.

3. Korzystanie z obiektów i terenów nie może kolidować z prowadzonymi przez szkołę zajęciami.

4. Dyrektorzy placówek opracowują regulaminy porządkowe poszczególnych obiektów i terenów oraz podają ich treść do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na terenie obiektów.

§ 2.

Obiekty i tereny, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być udostępniane nieodpłatnie na:

1) imprezy zlecone przez Gminę lub odbywające się pod patronatem Wójta Gminy Gierałtowice,

2) zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez rady rodziców, piłkarskie klubu sportowe z terenu Gminy Gierałtowice,

3) imprezy środowiskowe organizowane przez placówki oświatowe, rady rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gierałtowice,

4) organizatorom imprez charytatywnych, prorodzinnych i innych za uprzednią zgodą Wójta Gminy Gierałtowice.

§ 3.

Obiekty i tereny, o których mowa w § 1 ust. 1 są udostępniane nieodpłatnie na potrzeby Rady Gminy Gierałtowice, Wójta Gminy Gierałtowice i Rad Sołeckich Gminy Gierałtowice w związku z ich działalnością statutową.

§ 4.

Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zainteresowany podmiot składa do Dyrektora placówki oświatowej, który podejmuje w tej sprawie decyzję.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »