| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 w związku z art. 23, art. 58 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 31) (Dz.U. Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 150 zł.

§ 2. Opłata stała, określona w § 1, będzie ponoszona w wysokości:

1) 50% ustalonej wysokości opłaty na każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka Miejskiego 2 dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa domowego,

2) 30% ustalonej wysokości opłaty na każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka Miejskiego 3 lub więcej dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa domowego.

§ 3. Ustalić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej wymiaru określonego w § 1 w wysokości 30 zł.

§ 4. Ustalić maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 5 zł za każdy dzień korzystania z posiłków, a w przypadku specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka maksymalną stawkę w wysokości 10 zł za każdy dzień korzystania z posiłków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/84/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »