| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 w związku z art. 23, art. 58 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 31) (Dz.U. Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 150 zł.

§ 2. Opłata stała, określona w § 1, będzie ponoszona w wysokości:

1) 50% ustalonej wysokości opłaty na każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka Miejskiego 2 dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa domowego,

2) 30% ustalonej wysokości opłaty na każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka Miejskiego 3 lub więcej dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa domowego.

§ 3. Ustalić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej wymiaru określonego w § 1 w wysokości 30 zł.

§ 4. Ustalić maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 5 zł za każdy dzień korzystania z posiłków, a w przypadku specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka maksymalną stawkę w wysokości 10 zł za każdy dzień korzystania z posiłków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/84/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »