| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XIII/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik do Uchwały Nr 96/XIII/2011
Rady Gminy Miedźno
z dnia 30 września 2011 r.

Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych.

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru: W=(X1+X2) : [(X1:Y1) + (X2:Y2)] gdzie X1, X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1, Y2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 1 niniejszej uchwały.

Przykładowy sposób naliczania pensum:

1) Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg pensum 22 godzinnego 9/18 + 11/22 = 0,50 + 0,50 = 1,00 tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych.

2) Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin 24 godziny, pozostają 3 godziny stanowiące godziny ponadwymiarowe.

3) Nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 14 godzin wg pensum 18 godzinnego i 8 godzin wg pensum 30 godzinnego 14/18 + 8/30 = 0,78 + 0,27 = 1,05 tygodniowy wymiar zajęć wynosi 21 godzin, pozostała 1 godzina to godzina ponadwymiarowa.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »