| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1. W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2006 roku Nr 99, poz. 2766) w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887),

10) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),

11) Kodeksu postępowania administracyjnego,

12) uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

13) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

14) niniejszego statutu.”

2) w § 4 dodaje się punkt 10 o następującym brzmieniu: „10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »