| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1. W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2006 roku Nr 99, poz. 2766) w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887),

10) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),

11) Kodeksu postępowania administracyjnego,

12) uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

13) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

14) niniejszego statutu.”

2) w § 4 dodaje się punkt 10 o następującym brzmieniu: „10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »