| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009 r. nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 art.41 ust. 1 art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami); art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm..), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienić uchwałę Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli nr XXXIV/211/09 w ten sposób, że:

1) § 5 ust. 2 załącznika nr 1 uchwały nadać następujące brzmienie:

„2.

Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż:

a) dla nauczycieli 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dla dyrektorów 50% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,

c) dla wicedyrektorów 30 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego.”;

2) § 5 ust. 3 załącznika nr 1 uchwały nadać następujące brzmienie:

„3.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.”

3) § 6 ust. 2 załącznika nr 1 uchwały nadać następujące brzmienie:

„2.

Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego, w wysokości:

1) dla dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum oraz dyrektora zespołu szkół:

a) do 12 oddziałów - 400,00 – 1.500,00 zł.;

b) 13 i więcej oddziałów – 1.500,00 – 2.500,00 zł.;

2) dla dyrektora przedszkola - 200,00 - 1500,00 zł.;

3) dla dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego - 400,00 - 2.000,00 zł.;

4) dla wicedyrektora (w tym wicedyrektora przedszkola) - 200,00 - 800,00 zł.;

5) dla kierownika świetlicy – 100,00 - 500,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »