| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.89.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 13, art. 34, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/101/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 189, poz. 3499) wprowadza się następujące zmiany:

§ 4.

załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. W razie nabywania nieruchomości oraz zbywania nieruchomości, a także w razie ich obciążania, dzierżawy lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata zarządzenie, o którym mowa w § 2, kieruje się na posiedzenia komisji Rady Miasta właściwych do spraw gospodarki komunalnej, prawa oraz budżetu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku negatywnej opinii którejkolwiek z komisji wykonanie zarządzenia wymaga zgody Rady Miasta.

3. Rada Miasta upoważnia Burmistrza Miasta do obciążania nieruchomości poprzez ustanawianie służebności drogowych i służebności przesyłu na rzecz właścicieli istniejących i projektowanych sieci oraz przyłączy, bez konieczności kierowania zarządzenia Burmistrza Miasta na posiedzenia komisji, o których mowa w ust. 1.

4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedkładania Radzie Miasta, co najmniej raz w roku, wykazu nieruchomości obciążonych służebnością drogową i służebnością przesyłu.”

§ 2.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący  Rady Miasta
Rydułtowy
Michał Pierchała

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Rycak

Doktor nauk prawnych, adwokat, w latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w uczelni Łazarskiego w Warszawie, prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz szefów działów kadr i HR.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »