| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.89.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 13, art. 34, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/101/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 189, poz. 3499) wprowadza się następujące zmiany:

§ 4.

załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

1. W razie nabywania nieruchomości oraz zbywania nieruchomości, a także w razie ich obciążania, dzierżawy lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata zarządzenie, o którym mowa w § 2, kieruje się na posiedzenia komisji Rady Miasta właściwych do spraw gospodarki komunalnej, prawa oraz budżetu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku negatywnej opinii którejkolwiek z komisji wykonanie zarządzenia wymaga zgody Rady Miasta.

3. Rada Miasta upoważnia Burmistrza Miasta do obciążania nieruchomości poprzez ustanawianie służebności drogowych i służebności przesyłu na rzecz właścicieli istniejących i projektowanych sieci oraz przyłączy, bez konieczności kierowania zarządzenia Burmistrza Miasta na posiedzenia komisji, o których mowa w ust. 1.

4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedkładania Radzie Miasta, co najmniej raz w roku, wykazu nieruchomości obciążonych służebnością drogową i służebnością przesyłu.”

§ 2.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący  Rady Miasta
Rydułtowy
Michał Pierchała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »