| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w § 4 pkt 2 i 3 uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r., które po zmianie otrzymują brzmienie :

pkt 2

„ Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 3 pkt 1 regulaminu realizowane będą przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia lub realizującego wyjazd, na podstawie przedstawionego dokumentu finansowego potwierdzającego fakt poniesienia przez ucznia wydatków na cele określone w § 3 pkt 1.

Za dokument finansowy rozumie się fakturę, rachunek oraz inne dokumenty stanowiące dowody zapłaty”.

pkt 3

Stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 3 pkt 2-3 realizowane jest poprzez dostarczenie uczniom tej pomocy rzeczowej lub poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu odpowiednich faktur, rachunków lub innych dokumentów stanowiących dowody zapłaty, potwierdzających poniesienie wydatków, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych ) lub pełnoletniego ucznia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »