| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w § 4 pkt 2 i 3 uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r., które po zmianie otrzymują brzmienie :

pkt 2

„ Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 3 pkt 1 regulaminu realizowane będą przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia lub realizującego wyjazd, na podstawie przedstawionego dokumentu finansowego potwierdzającego fakt poniesienia przez ucznia wydatków na cele określone w § 3 pkt 1.

Za dokument finansowy rozumie się fakturę, rachunek oraz inne dokumenty stanowiące dowody zapłaty”.

pkt 3

Stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 3 pkt 2-3 realizowane jest poprzez dostarczenie uczniom tej pomocy rzeczowej lub poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu odpowiednich faktur, rachunków lub innych dokumentów stanowiących dowody zapłaty, potwierdzających poniesienie wydatków, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych ) lub pełnoletniego ucznia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »