| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.143.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach w Jastrzębiu-Zdroju są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach określonych w statucie przedszkola.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na dany rok budżetowy za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc:

1. Uchwała Nr XLII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »