| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/176/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), oraz art. 59 ust. 1   – ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie  
i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 5   otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 5. Należności pieniężne przypadające gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym od dłużników będących przedsiębiorcami, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, mogą być umarzane w   całości lub części, rozkładane na raty lub termin ich płatności może zostać odroczony, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 r., Nr 59, poz. 404, z   późn. zm.), art. 107 – 108 Traktatu o   Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Traktatu Dz. Urz. UE C 83 z   30.03.2010 r.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z   28.12.2006 r.)”. ;

2)   Uchyla się § 7   uchwały   .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »