| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/176/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), oraz art. 59 ust. 1   – ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie  
i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 5   otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 5. Należności pieniężne przypadające gminie Pszczyna lub jej jednostkom podległym od dłużników będących przedsiębiorcami, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, mogą być umarzane w   całości lub części, rozkładane na raty lub termin ich płatności może zostać odroczony, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 r., Nr 59, poz. 404, z   późn. zm.), art. 107 – 108 Traktatu o   Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Traktatu Dz. Urz. UE C 83 z   30.03.2010 r.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z   28.12.2006 r.)”. ;

2)   Uchyla się § 7   uchwały   .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »